• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych.
 • Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
  Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
  WYKAZY KOMITETÓW WYBORCZYCH - SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
  Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.