• Do 6 KWIETNIA został przedłużony termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
  Zmiany w składach rad powiatów przeprowadzone w toku kadencji 2014-2018.
 • WYKAZY KOMITETÓW WYBORCZYCH - SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
  Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
 • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.