• Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
  Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
  Rekrutacja na urzędników wyborczych.
 • Trwa nabór na urzędników wyborczych.
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
 • Zmiany w składach rad powiatów przeprowadzone w toku kadencji 2014-2018.
  WYKAZY KOMITETÓW WYBORCZYCH - SPRAWOZDANIA FINANSOWE