Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
Trwa nabór na urzędników wyborczych, informacja z dnia 25 lipca 2018 r.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie informuje:

Trwa nabór na urzędników wyborczych

Urzędnikiem wyborczym może zostać pracownik urzędu administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, ewentualnie inna osoba mająca co najmniej 5-letni staż pracy w ww. urzędzie lub jednostce, musi posiadać wykształcenie wyższe oraz nie może wykonywać funkcji urzędnika wyborczego w gminie, w której zamieszkuje lub ma miejsce zatrudnienia.

W dalszym ciągu można składać zgłoszenia na urzędnika wyborczego w gminach:

L.P. Miasto/Gmina Liczba brakujących kandydatów
1. Lipowiec Kościelny 1
2. Bieżuń 1
3. Lubowidz 1
4. Stupsk  1
5. Żuromin 1

Urzędnik wyborczy będzie odpowiedzialny m.in. za obsługę obwodowych komisji wyborczych, zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym, zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 672 37 58

Zgłoszenia należy składać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie,

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów pok. 301.

 Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  pkw.gov.pl  i Komisarza Wyborczego ciechanow.kbw.gov.pl  
 

                                                                                                                   p.o. Dyrektora Delegatury

                                                                                            Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie

                                                                                                                   /-/ Grażyna Kawecka

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-06-2018 13:33
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji:30-07-2018 10:07
    Wprowadził:Urszula Cichocka