Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Zmiany w składach rad powiatów przeprowadzone w toku kadencji 2014-2018.
  WYKAZY KOMITETÓW WYBORCZYCH - SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
  Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
  Rejestr Korzyści