• Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w dniu 27.10.2002 r.
    Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu zarządzonych na dzień 27 listopada 2005 r.