• Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.