• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.