• Zgłaszanie list kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 000 mieszkańców.
    Zgłaszanie list kandydatów na radnych w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych do rad powiatów