Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów, przeprowadzonych w dniu 16 października 2016 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia18-01-2017 12:54
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji18-01-2017 12:58
    Wprowadził:Urszula Cichocka