• Postanowienia, komunikaty i wyjaśnienia Komisarza Wyborczego
    Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej - 2014
  • Wyciągi z obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Warszawie dot. wyborów samorządowych '2014 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych Rad Powiatów/Gmin/Miast '2014.
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 lipca 2014 roku o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płońsk.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w dniu 30 listopada 2014 r.