Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe

Termin wyborów do organów samorządu terytorialnego

Wykazy komitetów wyborczych:

Zobowiązane – zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych

Przyjęte – których sprawozdania finansowe zostały przyjęte bez zastrzeżeń

Uznane za przyjęte– których sprawozdania finansowe zostały uznane za przyjęte

Przyjęte z uchybieniami – których sprawozdania finansowe zostały przyjęte z uchybieniami

Odrzucone – których sprawozdania finansowe zostały odrzucone

Nie dopełniły obowiązku – które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdań finansowych

Kadencja 2006-2010

Zobowiązane     Przyjęte     Odrzucone

21.11.2010  oraz  5.12.2010

Zobowiązane  Przyjęte  Uznane za przyjęte  Przyjęte z uchybieniami  Odrzucone   Nie dopełniły obowiązku

Kadencja 2010-2014

Zobowiązane     Przyjęte     Uznane za przyjęte     Przyjęte z uchybieniami     Odrzucone

16.11.2014 oraz 30.11.2014

Zobowiązane    Przyjęte   Przyjęte z uchybieniami   Odrzucone

Kadencja 2014-2018

Zobowiązane     Przyjęte                                     Przyjęte z uchybieniami     Odrzucone

21.10.2018  oraz  4.11.2018

Zobowiązane     Przyjęte i odrzucone KWI     Przyjęte i odrzucone KWII

   
Rejestr zmian
  • Data utworzenia25-01-2016 18:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji02-04-2019 8:59
    Wprowadził:Urszula Cichocka