Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Rady Gminy w Wiśniewie, przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-02-2017 10:35
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji13-02-2017 10:38
    Wprowadził:Urszula Cichocka