• Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Opinogóra, przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 17 lipca 2016 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 6 października 2016 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radzanów, przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2016 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 6 października 2016 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raciąż, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2016 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica, przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.